UG „VIKTORIJA”

Adrese: Srđe Zlopogleđe 27, i Branka Radičevića 1,
78 000 Banja Luka,
Telefon/fax +387 (051) 43 43 00,
Drop In telefon/fax +387 (051) 467 462,
e-mail: viktorija_bl@hotmail.com

MISIJA UG „VIKTORIJA”

Preventivno suzbijanje zavisnosti, te stručni tretman i pomoć zavisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opijatima sa posebnim naglaskom na organizovanje zajedničkog života zavisnika u posebnim terapijskim centrima (komunama).
viktorija zastava

O NAMA

Udruženje građana „Viktorija“ predstavlja svojevrsni centar u kojem pojedinci, organizacije i ustanove dobijaju sve potrebne podatke, praktičnu pomoć i savjete na polju preventivnog i terapijskog rada koji se tiče bolesti narkomanije.

U našoj organizaciji zaposlene su osobe koje su profesionalno obučene za rad sa populacijama sa rizičnim ponašanjima, a pri tome posjeduju veliku dozu entuzijazma, što se ogleda kroz nesebično zalaganje i maksimalan angažman u svakodnevnom radu. Naš tim sačinjavaju ljekari, psiholozi, socijalni radnici, pravnici, ekonomisti kao i zavisnici koji duži niz godina apstiniraju.  U skladu sa porastom obima aktivnosti i regija u kojima se aktivnosti provode, zapošljavamo osobe iz Banjaluke, Doboja, Sarajeva, Zenice, Prijedora i Trebinja. Tokom našeg postojanja uspjeli smo kontinuirano obezbijediti finansijska sredstva za finansiranje stalno zaposlenog osoblja, bez obzira na neizvjesnost i kratkoročnost projekata. Preko 70 % stalno zaposlenih osoba imaju višu ili visoku stručnu spremu i dugogodišnje iskustvo u radu sa populacijama sa rizičnim ponašanjem. Kao i druge nevladine urganizacije, Udruženje građana „Viktorija“ ima značajnu ulogu u jačanju i ekonomije prvenstveno Republike Srpske, kroz namicanje značajnih finansijskih sredstava koja se troše u Republici Srpskoj, kroz zapošljavanje osoblja i redovnu uplatu poreza i doprinosa.

IMG_0342

UG „Viktorija“ se prvenstveno finansira kroz implementaciju projekata međunarodnih (90 %) i  domaćih donatora. Konstantno radimo na usavršavanju naših kadrova i poboljšanju finansijskih i administrativnih procedura koje svakog dana unapređuju naš rad. Prepoznati smo u regionu kao jedna od vodećih organizacija civilnog društva sa kvalitetnom strukturom kadrova, izgrađenim pravilnicima poslovanja, te tehničkom opremljenosti. U 2014 godini pored našeg dugoročnog projekta „Global Fond program“ implementirali smo projekat koji je finansiran iz IPA sredstava (Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini) koji je bio veliki izazov proceduralno i implementacijski za našu organizaciju. Uprkos zahtjevnim pravilima donatora i nedovoljnog sluha institucija za sufinansiranjem EU projekata uspjeli smo obezbijediti manji dio finansijskog učešća od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Na temelju postignutih rezultata prepoznati smo kao organizacija koja posjeduje kapacitete za implementaciju EU projekata ali veliki izazov predstavlja sufinansiranje od strane vladinih insitucija koje je preduslov za apliciranje projekata.

mjesec-borbe-protiv-bolesti-zavisnosti-1

Kao rezultat dosadašnjeg rada potpisani su Memorandumi o saradnji i razumijevanju sa Centrima za socijalni rad, Univerzitetsko kliničkim centrima, Kazneno popravnim zavodima i vodećim organizacijama civilnog društva širom Bosne i Hercegovine, takođe od 2010. godine proglašeni smo za organizaciju od interesa za Grad Banja Luka.

U toku 2011. godine postali smo član mreže IDPC (International Drug Policy Consorttium) za jugoistočnu Evropu. Aktivno smo uključeni u izradi procedura, politika na lokalnom, entitetskom i državnom nivou u oblasti prevencije i tretmana bolesti zavisnosti kao i proces konsultacija sa UN i EU agencijama (UNODC,UNDP,EC, EMCDDA) vezano za bolesti zavisnosti. Kroz učešće naših predstavnika na regionalnim i svjetskim konferencijama pratimo trendove iz oblasti prevencije, tretmana, zakonskih regulativa i politika što značajno utiče na kvalitet usluga koje pružamo.

9

JAČANJE SISTEMSKOG PRISTUPA U LIJEČENJU ZAVISNOSTI S ASPEKTA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Prema Strategiji nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj za period od 2008. do 2012. godine, potrebno je uspostaviti integraciju različitih pristupa u jedinstven sistem za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga. Ovaj princip uključuje primarnu prevenciju, mjere sekundarne prevencije, smanjenje štetnih zdravstvenih i socijalnih posljedica u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, psihosocijalni tretman i liječenje, rehabilitaciju te društvenu reintegraciju zavisnika, kao i unapređenje nadzora nad ponudom opojnih droga. Većina aktivnosti  našeg  programa rada ide u tom pravcu tj. obuhvata smanjenje zloupotreba opojnih droga, čime pokušavamo postići doprinos iz oblasti primarne prevencije, pružanja pomoći zavisnicima i njihovim porodicama kao i prevenciji rizičnog ponašanja i zaraznih bolesti u populaciji zavisnika (HIV/AIDS, HEPATITIS B, C, sifilis i ostale krvno i polno prenosive infekcije).

U okviru implementacije Global Fond programa i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, UG “Viktorija“ ima uspostavljena četiri drop in centra sa adekvatnom medicinskom i psihosocijalnom podrškom za rizična ponašanja u populaciji injekcionih korisnika droga (Banja Luka, Prijedor, Doboj, i Trebinje).

Temeljne tačke prevencije i tretmana u našem radu su: otkriti zavisnost što ranije, pokrenuti liječenje kod što većeg broja zavisnika, konzumenata i eksperimentatora, zadržati ih što duže pod stručnim nadzorom (savjetovanje i individualne terapije i/ili liječenje u terapijskoj zajednici, nakon čega slijedi faza resocijalizacije), uskladiti aktivnosti UG „Viktorija” sa aktivnostima državnih institucija i organizacija i javnih ustanova, angažovati  predstavnika u koordinativnim tijelima na republičkom i lokalnom  nivou.
U preventivnim programima podstičemo ulogu roditelja u ranom otkrivanju zloupоtrebe оpоjnih drоga. S tim u vezi, primjenjujemo princip savjetovanja, kao i upućivanja u relevantne institucije (ukoliko ima potrebe za drugim vidom pomoći). U sklopu tercijarne prevencije leže nastojanja da se tretman u terapijskoj zajednici uključi u programe javnog zdravlja i socijalnih službi kroz Akcioni plan za realizaciju „Strategije nadzora nad opojnim drogama i suzbijanjа zloupotrebe opojnih drogа u Republici Srpskоj (2010-2012).“

clip_image002

donatori

u izradi